Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Rodo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI (BI) STRAŻY MIEJSKIEJ  W BOCHNI

1. Administrator Danych Osobowy (ADO)
Komendant Straży Miejskiej w Bochni
adres: ul. Regis 2,
32-700 Bochnia,
e-mail: komendant@straznicy.bochnia.pl
tel.: (14)  611-84-05

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
adres: ul. Regis 2,
32-700 Bochnia
e-mail: iod@straznicy.bochnia.pl

3. Administrator Systemu Informatycznego (ASI)
adres: ul. Regis 2,
32-700 Bochnia
e-mail: straz@straznicy.bochnia.pl

Szanowni Państwo,

Straż Miejska w Bochni, dalej jako „SM w Bochni” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników i współpracowników. 

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – SM w Bochni względem podmiotu danych - (czytaj)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w SM w Bochni” –
(czytaj)

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy  o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO – (czytaj)

2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – sprostowanie RODO - (czytaj)

3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO - (czytaj)

4. Ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) – USTAWA WPROWADZAJĄCA RODO – (czytaj)

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry