Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Działanie monitoringu miejskiego

Uwarunkowaniem prawnym prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Dzięki wsparciu władz miasta, od grudnia 2013 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Bochni rozbudowuje się system monitoringu wizyjnego miasta Bochnia. System ten znacznie poprawił i poprawia bezpieczeństwo. Obecnie liczy on 19 kamer w tym 17 obrotowych i 2 stałopozycyjne.

System monitoringu wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz szybkiego kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń. Ponadto służy do zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, przeszukiwania terenu, zaśnięcia w niskich temperaturach, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia podejmującym zadania służbowe patrolom ( interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast na ujęcie sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu.

Podstawowe cele monitoringu:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństw niszczeniu mienia
  • zmniejszenie przestępczości
  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom
  • ochrona porządku publicznego
  • oddziaływanie prewencyjne
  • kontrolowanie ruchu ulicznego
  • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstw i wykroczeń

 

Centrum monitoringu miejskiego w siedzibie straży miejskiej w Bochni

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry