Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Utrudnienia w związku z budową trasy północno-zachodniej

W związku z budową trasy północno – zachodniej etap II na odcinku drogi od
ul. Rotmistrza Witolda  Pileckiego do ul. Generała Mariana Turkowskiego (KN–2) w dalszym ciągu należy spodziewać się utrudnień w ruchu kołowym oraz ruchu pieszych.

Urząd Miasta Bochnia na czas realizacji zadania wprowadził w tym rejonie tymczasową organizację ruchu.

Najważniejszymi zmianami są:

  • całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego(od okolicy posesji nr 37a do skrzyżowania z ul. Legionów Polskich) oraz fragmentu ul. Zaułek Franciszka Mollo (od ul. Campi przy bloku nr 11 do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego),
  • ruch na jednokierunkowym odcinku ul. Campi zostanie odwrócony aż do skrzyżowania z ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego,                          
  • dojazd do ul. Generała Mariana Turkowskiego będzie możliwy tymczasową drogą w rejonie istniejącego boiska sportowego.

Więcej informacji na temat organizacji ruchu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bochnia w pokoju 008.

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry