Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Spalanie odpadów w piecach grzewczych

W okresie jesienno – zimowym Straż Miejska w Bochni przeprowadziła kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.

Strażnicy miejscy swoje działania wykonują na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia w oparciu o art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przedmiotowym zakresie od  1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. strażnicy miejscy sprawdzili 81 posesji. Podczas przeprowadzonych kontroli 4 osoby zostały ukarane grzywną w postępowaniu mandatowym na łączną kwotę 620,00 zł.

W 4 przypadkach funkcjonariusze zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. strażnicy miejscy przeprowadzili łącznie 138 kontroli palenisk na terenie naszego miasta. W wyniku tych działań funkcjonariusze ujawnili 17 nieprawidłowości. Nałożyli 11 mandatów karnych na łączną kwotę 1470,00 zł oraz pouczyli 6 osób.    

Jak widać z powyższych danych mimo licznych interwencji funkcjonariuszy zmierzających do ograniczenia lub eliminacji nieprawidłowości związanych ze spalaniem śmieci w piecach to w  minionym sezonie grzewczym wciąż zdarzają się niepożądane przypadki. Najczęściej spalane są: lakierowane elementy mebli, stare ramy okienne, stara odzież, opakowania z tworzyw sztucznych, kartony po mleku czy sokach, kolorowe czasopisma, butelki plastikowe i folie. Spalanie tych śmieci w domowych piecach jest przyczyną powstawania wielu toksycznych, a nawet rakotwórczych substancji. Wśród nich można choćby wymienić dioksyny, metale ciężkie, tlenki siarki i azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Straż Miejska w Bochni przypomina, że za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500,00 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusze kierują sprawę do sądu rejonowego, który może zastosować karę grzywny w wysokości do 5000,00 zł.

W przypadku uniemożliwienia strażnikom przeprowadzania kontroli palenisk lub ich utrudnienie, osobie podejmującej takie działania zgodnie  art. 225 § 1 Kodeksu karego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Ponadto informujemy, że jeśli zaniepokoił Cię drażniący i gryzący dym z komina lub jesteś świadkiem spalania odpadów, to w trosce o własne zdrowie oraz osób Ci bliskich powinieneś zgłosić ten fakt w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Regis 2  lub  pod numerem telefonu 14 611-84-05 bądź pod numerem alarmowym 986.

Według obowiązujących przepisów prawa tj. art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być przeprowadzane w godzinach od 6:00 do 22:00, a na terenach gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.  

 

spalanieodpadow

Źródło: http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/mandaty-za-spalanie-odpadow-straz-miejska-coraz-czesciej-interweniuj

spalaniepet

Źródło: http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/zdjecie-wrzucanie-butelek-pet-do-pieca-zly-pomysl

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry