Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Komunikat Komendanta Straży Miejskiej w Bochni

W trosce o wspólne bezpieczeństwo od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania wyłączamy możliwość bezpośredniego stawiennictwa stron w siedzibie Straży Miejskiej w Bochni,
w tym przyjęcia stron w sprawach skarg i wniosków.
Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o wykroczenia (m.in. przesłuchania świadków, złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia).
W tych sprawach stawiennictwo jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Zachęcamy Państwa do komunikacji z pracownikami Straży Miejskiej w Bochni,
w następujący sposób:

• drogą pocztową na adres:
    Straż Miejska w Bochni
    ul. Regis 2
    32-700 Bochnia
• na elektroniczną skrzynkę e-mail:
  straz@straznicy.bochnia.pl
• za pośrednictwem platformy e-PUAP:
  /SMBochnia/domyslna
• zgłoszenie interwencji prosimy dokonywać:
    tel. 986
    tel. 14 611 84 05
• przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia (podając numer sprawy):
    tel. 14 611 84 05
    adres mailowy: foto@straznicy.bochnia.pl

• celem nadania faxu prosimy o wybranie poniższego numeru telefonu:
    tel. 14 611 03 11.

Mamy nadzieję, że podjęte działania spotkają się z Państwa zrozumieniem
i wyrozumiałością. Strażnicy, pomimo wprowadzanych ograniczeń, swoje czynności służbowe będą wykonywali z przyjętym priorytetem zadań.
Ponadto prosimy o bezwzględne zachowanie powagi obecnej sytuacji i wykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry