Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Komunikat Komendanta Straży Miejskiej w Bochni

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzane ograniczenia w funkcjonowaniu różnych instytucji, Straż Miejska w Bochni od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Straży Miejskiej
w Bochni, nasza jednostka  będzie funkcjonować w sposób następujący:


• załatwianie wszelkich spraw na terenie jednostki odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z funkcjonariuszem Straży Miejskiej,
• obsłudze bezpośredniej podlegają tylko sprawy pilne,
• klienci zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej zostaną umówieni na uzgodniony termin, nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym,
• pozostali klienci zostaną poinstruowani o sposobach załatwiania spraw,
• wszelkie trwające postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia zostaną wydłużone do końca kwietnia 2020 roku, tym samym nie ma konieczności stawiania się osobistego do siedziby Straży Miejskiej,
• osoby przyjeżdżające z zagranicy nie będą obsługiwani do czasu zakończenia 14 dniowej kwarantanny,
• dyżurni będą przekazywać patrolom do realizacji tylko i wyłącznie zgłoszenia priorytetowe dotyczące:

- zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
- naruszania spokoju i porządku publicznego,
- wybryków chuligańskich,
- niszczenia mienia,
- dużych skupisk ludzi – zwłaszcza młodzieży szkolnej, gromadzącej się w miejskiej przestrzeni (ulice, chodnik, place, parki itd.),
- naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ale tylko dla tych bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych.

 

Zachęcam Państwa do komunikacji z pracownikami Straży Miejskiej w Bochni,
w następujący sposób:
• drogą pocztową na adres:

    Straż Miejska w Bochni
    ul. Regis 2
    32-700 Bochnia

• na elektroniczną skrzynkę e-mail:
  straz@straznicy.bochnia.pl

• za pośrednictwem platformy e-PUAP:
  /SMBochnia/domyslna

• zgłoszenie interwencji prosimy dokonywać:
    tel. 986
    tel. 14 611 84 05

• przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia (podając numer sprawy):
    tel. 14 611 84 05
    adres mailowy: foto@straznicy.bochnia.pl
• celem nadania faxu prosimy o wybranie poniższego numeru telefonu:
    tel. 14 611 03 11.

Powyższe ograniczenia podyktowane są zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Mam nadzieję, że podjęte działania spotkają się z Państwa zrozumieniem
i wyrozumiałością. Strażnicy, pomimo wprowadzanych ograniczeń, swoje czynności służbowe będą wykonywali z przyjętym priorytetem zadań.
Ponadto prosimy o bezwzględne zachowanie powagi obecnej sytuacji i wykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry