Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Kolejny raz wspólnie z Policją

W związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. jednostka Straży Miejskiej w Bochni począwszy od dnia dzisiejszego tj. 10 grudnia br.
organizować będzie wspólne patrole z Policją, zaś dyslokacji swych patroli dokonywać będzie zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

Strażnicy Miejscy dokonywać będą wspólnie z funkcjonariuszami Policji weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Funkcjonariusze przypominać będą o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania obostrzeń, natomiast osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z możliwymi konsekwencjami, w tym z grzywnami (mandaty karne do 500 złotych).

Art. 116 § 1a Kodeksu wykroczeń mówi: "Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany".

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry