Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Mandat

Jeśli już otrzymałeś mandat karny od Straży Miejskiej w Bochni masz dwie możliwości:

1. Zapłacić go na poczcie, w banku lub za pomocą przelewu internetowego w terminie
7 dni od daty jego wystawienia. Dane do przelewu:

STRAŻ MIEJSKA W BOCHNI
ul. Regis 2, 32-700 Bochnia
10 1240 1431 1111 0010 0492 5078

 2. Złożyć odwołanie od niego do Sądu Rejowego w terminie 7 dniu od daty jego wystawienia. Możesz uczynić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na złożeniu przez Ciebie pisemnego wniosku do sądu i poinformowaniu o tym fakcie straży miejskiej.

Drugi polega na złożeniu pisma o uchylenie mandatu karnego za pośrednictwem organu, który go wydał. Straż Miejska w Bochni zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego taki wniosek przekazuje niezwłocznie do Sądu Rejonowego w Bochni. 

Ważne !!!

W przypadku jego nieuregulowania względem osoby ukaranej zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry