Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Struktura organizacyjna

1. Strażą kieruje Komendant zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta Bochnia po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

2. Przełożonym Komendanta Straży jest Burmistrz Miasta Bochnia.

3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta Bochnia, a w zakresie fachowym Wojewoda Małopolski przy pomocy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

4. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej funkcjonariuszy (strażników), pracowników administracji oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

5. W skład struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Bochni wchodzą:

a) Komendant,
b) Zastępca Komendanta,
c) Główny Księgowy,
d) Referat ds. Profilaktyki,
e) Referat ds. Wykroczeń,
f) Referat Patrolowo – Interwencyjny wraz z CMMB,
g) Sekcja dyżurnych.

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry