Straż Miejska w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Czcionka: AAAKontrast:

Szkolenie

Straż Miejska w Bochni informuje, że w dniu 26 października 2018 r. w godz.
1200 – 1500 w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 odbędzie się specjalistyczne szkolenie dla strażników miejskich.

W związku z powyższym we wskazanym wyżej czasookresie wszelkie działania
w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Miasta Bochnia realizowała będzie Komenda Powiatowa Policji w Bochni z siedzibą przy ul. Krakowskiej 39 w Bochni.

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

Developed Nillo | Rodo